Nasz serwis używa plików cookies, aby lepiej spełniać Państwa wymagania. Szczegółowe informacje o plikach cookies można znaleźć w naszej Polityce Prywatności. Kontynuując przeglądanie serwisu bez zmian ustawień przeglądarki akceptują Państwo zapisywanie plików cookies.

Polska wersja językowa Angielska wersja językowa Niemiecka wersja językowa

Rośliny chronione (naczyniowe)

CHRONIONE ROŚLINY NACZYNIOWE NA TERENIE DPN

 W Drawieńskim Parku Narodowym  zinwentaryzowano do tej pory 893 gatunki roślin naczyniowych, z  czego 59 gatunków podlega ochronie gatunkowej (19 ścisłej i 40 częściowej, stan na 1.01.2020 r.)

Do największych osobliwości i gatunków, które wymagają szczególnej troski zaliczamy:

- chamedafne północną (Chamaedaphne calyculata),

– wełniankę delikatną (Eriophorum gracile),

 - lipiennika Loesela (Liparis loeseli).

Lipiennik Loesela jest gatunkiem zagrożonym w Europie. W Polsce należy do   gatunków chronionych ściśle, ujęto go również w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin jako  gatunek narażony na wyginięcie i na Czerwonej Liście Pomorza Zachodniego sklasyfikowany jako gatunek wymierający. Jest on także przedmiotem ochrony Natura 2000 Uroczyska Puszczy Drawskiej PLH320046.

Chamadafne północna rośnie tylko w kilku miejscach w Polsce. W Drawieńskim Parku Narodowym jej stanowisko jest najbardziej na zachód wysuniętym w Polsce. Znajduje się na liście gatunków chronionych ściśle, w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin jako  gatunek zagrożony, na Czerwonej Liście Pomorza Zachodniego skalsyfikowana jest jako gatunek wymierający.

Chroniona ściśle wełnianka delikatna,  w Polskiej w Czerwonej Księdze Roślin figuruje jako  gatunek krytycznie zagrożony, i podobnie jak poprzednie rośliny, na  Czerwonej Liście Pomorza Zachodniego sklasyfikowana została jako gatunek wymierający.

Do roślin naczyniowych zaliczamy również drzewa i krzewy. Do osobliwości zaliczamy jarząb brekinię – najrzadsze drzewo Puszczy Drawskiej, w DPN występuje na trzech stanowiskach. Figuruje w  Polskiej Czerwonej Księdze Roślin jako bliski zagrożenia, na Czerwonej Liście Pomorza Zachodniego jako rzadki.

Szczególną pozycje w dendroflorze  Parku posiada cis pospolity. Jest gatunkiem najwcześniej objętym ochroną w Polsce; chroniony jest od 1423 r. , a  ochronę wprowadził król Władysław Jagiełło. W DPN występuje w trzech miejscach lecz są to pojedyncze osobniki. W Polsce objęty jest ochrona częściową, na Czerwonej Liście Pomorza Zachodniego ujęto go ze statusem -  rzadki. W Polsce nie jest uważany obecnie za zagrożony.

Częściowo chroniony jest również wawrzynek wilczełyko. Park poszczycić się może silną, stabilną i niezagrożoną populacją tego krzewu. Sprzyjają  mu podmokłe tereny w dolinach rzeki Drawy i Płocicznej. W Polsce jest niezagrożony, ale na liście Pomorza Zachodniego posiada status – rzadki.

Oto niektóre z roślin: 


Chamedafne północna


Wawrzynek wilczełyko


Jarząb brekinia

Chronione rośliny naczyniowe

(podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. 2014 poz. 1409).

Rośliny chronione ściśle:

Lp.

Nazwa gatunku

1.

Botrychium lunaria – podejźrzon księżycowy

2.

Carex divulsa – turzyca rozsunięta

3.

Chamaedaphne calyculata – chamedafne północna

4.

Cladium mariscus – kłoć wiechowata

5.

Dactylorhiza maculata subsp. fuchsii – storczyk Fuchsa

6.

Drosera anglica – rosiczka długolistna

7.

Drosera rotundifolia – rosiczka okrągłolistna

8.

Epipactis palustris – kruszczyk błotny

9.

Eriophorum gracile – wełnianka delikatna

10.

Lilium bulbiferum – lilia bulwkowata

11.

Lilium martagon – lilia złotogłów

12.

Liparis loeselii – lipiennik Loesela

13.

Ophioglossum vulgatum – nasięźrzał pospolity

14.

Scheuchzeria palustris – bagnica torfowa

15.

Sorbus torminalis – jarząb brekinia

16.

Utricularia australis – pływacz zaniedbany

17.

Utricularia intermedia – pływacz pośredni

18.

Utricularia minor – pływacz mniejszy

19.

Viola persicifolia – fiołek mokradłowy

 

Rośliny chronione częściowo:

Lp.

Nazwa gatunku

1.

Andromeda polifolia L. - modrzewnica zwyczajna

2.

Aquilegia vulgaris – orlik pospolity

3.

Allium ursinum – czosnek niedźwiedzi

4.

Carex arenaria – turzyca piaskowa

5.

Carex dioica – turzyca dwupienna

6.

Chimaphila umbellata – pomocnik baldaszkowy

7.

Dactylorhiza incarnata – storczyk krwisty

8.

Dactylorhiza maculata – storczyk plamisty

9.

Dactylorhiza majalis – storczyk szerokolistny

10.

Daphne mezereum – wawrzynek wilczełyko

11.

Dianthus arenarius – goździk piaskowy

12.

Digitalis grandiflora – naparstnica zwyczajna

13.

Diphasium complanatum – widłak spłaszczony

14.

Epipactis atrorubens – kruszczyk rdzawoczerwony

15.

Epipactis helleborine – kruszczyk szerokolistny

16.

Galanthus nivalis – śnieżyczka przebiśnieg

17.

Helichrysum arenarium – kocanki piaskowe

18.

Huperzia selago - widłak wroniec

19.

Lathyrus palustris – groszek błotny

20.

Ledum palustre – bagno zwyczajne

21.

Linnaea borealis – zimoziół północny

22.

Listera ovata – listera jajowata

23.

Lonicera periclymenum – wiciokrzew pomorski

24.

Lycopodium annotinum – widłak jałowcowaty

25.

Lycopodium clavatum – widłak goździsty

26.

Menyanthes trifoliata – bobrek trójlistkowy

27.

Nasturtium officinale – rukiew wodna

28.

Neottia nidus-avis – gnieźnik leśny

29.

Nymphaea alba – grzybienie białe

30.

Nymphaea candida – grzybienie północne

31.

Pedicularis palustris – gnidosz błotny

32.

Platanthera bifolia – podkolan dwulistny

33.

Pyrola chlorantha

34.

Pyrola media

35.

Pyrola minor

36.

Pyrola rotundifolia

37.

Ranunculus fluitans (Batrachium fluitans) – włosienicznik rzeczny

38.

Ranunculus lingua – jaskier wielki

39.

Ranunculus trichophyllus (Batrachium trichophyllus) – włosienicznik skąpopręcikowy

40.

Taxus baccata – cis pospolity

 

 

Autor Ewa Wnuk Gławdel
Zdjęcia: Ewa Wnuk Gławdel, Szymon Śródecki

Źródło informacji o składzie gatunkowym roślin w DPN:
Operat szaty roślinnej tom I: Flora, opracowanie na potrzeby planu ochrony, 2013 r. (uzupełniony).

Źródło informacji o statusie ochronnym roślin: 
Polska Czerwona Księga Roślin (R. Kaźmierczakowa  i inni 2016 r.)
Czerwona Lista Pomorza Zachodniego (w. Żukowski i B. Jackowiak 1995 r.)

 

Drukuj