Nasz serwis używa plików cookies, aby lepiej spełniać Państwa wymagania. Szczegółowe informacje o plikach cookies można znaleźć w naszej Polityce Prywatności. Kontynuując przeglądanie serwisu bez zmian ustawień przeglądarki akceptują Państwo zapisywanie plików cookies.

Polska wersja językowa Angielska wersja językowa Niemiecka wersja językowa

Fundusz Leśny 2019

W dniu 3 lipca 2019 roku została podpisana umowa nr EZ.0290.1.5.2019 pomiędzy Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym, Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych, a Drawieńskim Parkiem Narodowym. Umowy na udzielenie środków finansowych z funduszu leśnego zostały zawarte na podstawie art. 57 ust. 2 i art. 58 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59, z późn. zm.).

Przedmiotem umowy jest udzielenie dofinansowania ze środków funduszu leśnego na realizację działań w Drawieńskim Parku Narodowym. Wysokość dofinansowania przeznaczonego na wykonanie działań wynosi łącznie 1 888 659,84 PLN. Zakres realizowanych prac przedstawia poniższa tabela. Umowa będzie realizowana do 16 grudnia 2019 roku.

Nr działania Nazwa działania Elementy składowe działania (czynności, materiały, itp.) Jednostka miary Liczba jednostek miar Wartość całkowita działania
1 Czyszczenia wczesne Czyszczenia wczesne ha 1,46 743,09
2 Czyszczenia późne Czyszczenia późne ha 0,14 100,28
3 Wykaszanie chwastów w uprawach Wykaszanie chwastów w uprawach ha 16,08 8 153,14
4 Poprawki i uzupełnienia 1. Ręczne przygotowanie gleby 1000 szt. 3,23 4 922,01
2. Sadzenie 1000 szt. 3,23
3. Dołowanie sadzonek 1000 szt. 1,85
4. Przygotowanie materiału do przykrycia szt. 1
5. Poprawienie istniejącego dołu szt. 1
6. Dowóz sadzonek ha 3
7. Załadunek lub rozładunek sadzonek 1000 szt. 1,85
8. Zakup sadzonek 1000 szt. 3,23
5 Przygotowanie gleby 1. Mechaniczne przygotowanie gleby - wyoranie pasów 1000 mb 56,48 4 307,47
2. Ręczne przygotowanie gleby - darcie talerzy 1000 szt. 0,2
6 Sadzenie 1. Sadzenie 1000 szt. 56,83 58 785,92
2. Dołowanie sadzonek 1000 szt. 56,83
3. Przygotowanie dołu do przykrycia szt. 7
4. Dowóz sadzonek - prace ciągnikowe ha 22
5. Załadunek lub rozładunek sadzonek 1000 szt. 56,83
6. Wykonanie dołu na sadzonki m3 27,3
7. Transport sadzonek z nadleśnictw km 135
8. Zakup sadzonek 1000 szt. 56,83
7 Usuwanie czeremchy amerykańskiej Usuwanie czeremchy amerykańskiej ha 2,5 9 887,40
8 Melioracje agrotechniczne 1. Mechaniczne rozdrabnianie pozostałości po wykonanych cięciach ha 2,57 5 840,80
2. Wycinanie podszytów i podrostów ha 9,22
3. Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe mp 120
9 Trzebieże wczesne  1. Pozyskanie drewna rh 8870,48 252 368,45
2. Zrywka drewna rh 2179,82
10 Trzebieże późne 1. Pozyskanie drewna rh 20720,9 605 242,55
2. Zrywka drewna rh 4750,68
3. Prace ciągnikowe 115
4. Prace pilarkowe h 95
5. Prace ręczne h 64
6. Zakup oznaczników do znakowania drewna kpl 5
7. Zakup farby do znakowania drzew i drewna szt. 444
8. Zakup lubryki tuzin 17
9. Zakup uchwytu plastikowego do lubryki szt. 2
10. Zakup taśmy mierniczej 25 m szt. 6
11. Zakup taśmy mierniczej 20 m szt. 1
12. Zakup średnicomierza 60 cm szt. 2
13. Zakup średnicomierza 40 cm szt. 1
11 Grodzenie upraw siatką 1. Budowa nowych grodzeń 100 mb 30,9 22 693,21
2. Zakup słupków dębowych (S2a) m3 23,4
12 Naprawa istniejących grodzeń Naprawa istniejących grodzeń h 251,8 4 948,56
13 Demontaż starych ogrodzeń z siatki Demontaż starych ogrodzeń z siatki 100 mb 51,83 15 945,20
14 Próbne poszukiwania owadów w ściółce Próbne poszukiwania owadów w ściółce szt. 91 4 331,88
15 Utrzymanie pasów przeciwpożarowych typu A Utrzymanie pasów przeciwpożarowych typu A ha 5,46 2 548,14
16 Zabezpieczenia przeciwpożarowe ekosystemów leśnych Parku 1. Obsługa Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego m-ce 6 112 025,98
2. Patrole lotnize zad. 1
3. Obsługa samochodu patrolowo-gaśniczego h 2000
4. Przegląd radio-telefonów szt. 13
17 Utrzymanie dróg leśnych 1. Zakup kruszywa 0-31,5 mm tona 540 150 288,35
2. Zakup kruszywa 32-63 mm tona 243
3. Wyrównywanie dróg mb 12542
4. Uzupełnienie ubytków kruszywem tona 783
5. Remont przepustu szt. 1
18 Utrzymanie szlaków turystycznych 1. Wykaszanie szkaów ha 3,55 32 713,25
2. Prace ręczne h 285
3. Prace pilarką h 244
4. Prace ciągnikiem h 100
5. Usługa specjalistyczna polegająca na podcięciu gałęzi na drzewach stojących i usuwaniu drzew niebezpiecznych przy użyciu podnośnika zad. 1
19 Modernizacja miejsca biwakowania Barnimie Wymiana infrastruktury, przebudowa w zakresie układu funkcjonalnego na podstawie Kosztorysu Inwestorskiego przygotowanego przez J. Korpalskiego z dnia 05.03.2019 r. oraz Koncepcja funkcjonalno-przestrzenną autorstwa "Akwadrat Sp. z o.o." zad. 1 119 476,19
20 Zakup dwóch toalet Zakup dwóch toalet szt. 2 67 400,00
21 Utrzymanie obiektów turystycznych 1. Wynajem i serwis toalet przenośnych w miesiącach lipiec, sierpiń, wrzesień 2019 r. na 12 obiektach turystycznych m-ce 3 74 954,50
2. Serwis 4 toalet leśnych w miesiącach lipiec, sierpiń, wrzesień 2019 r. m-ce 3
3. Opłata za gospodarowanie opłatami komunalnymi na 13 obiektach turystycznych szt. 166
4. Wykonanie i montaż drewnianej tablicy informacyjnej na miejscu postoju pojazdów Springe szt. 1
22 Utwardzenie nawierzchni miejsca postoju dla pojazdów 1. Zakup kruszywa 0-31,5 mm tona 81 28 125,00
2. Zakup kruszywa 32-63 mm tona 54
3.Utwardzanie nawierzchni - usługa m2 450
23 Remont kładki turystycznej Podegrodzie  1. Remont kładki turystycznej Podegrodzie zgodnie z Kosztorysem Aktualizacją Marzec 2019 r. przygotowaną przez Stanisława Kamińskiego z dnia 11.03.2019 r. szt. 1 150 518,40
2. Inspektor nadzoru szt. 1
24 Budowa kładki turystycznej Runica 1. Budowa kładki Runica zgodnie z Kosztorysem Inwestorskim przygotowanym przez Anna Gontarz-Bagińską z dnia 05.03.2019 r. szt. 1 136 048,86
2. Inspektor nadzoru szt. 1
25 Czynna ochrona ptaków leśnych 1. Czyszczenie skrzynek lęgowych  szt. 1933 16 291,21
2. Zakup karmy dla ptaków kg 450
3. Zakup lornetki szt. 1
  1 888 659,84

 

Drukuj