Nasz serwis używa plików cookies, aby lepiej spełniać Państwa wymagania. Szczegółowe informacje o plikach cookies można znaleźć w naszej Polityce Prywatności. Kontynuując przeglądanie serwisu bez zmian ustawień przeglądarki akceptują Państwo zapisywanie plików cookies.

Polska wersja językowa Angielska wersja językowa Niemiecka wersja językowa

Fundusz Leśny 2017

Umowy na udzielenie środków finansowych z funduszu leśnego zostały zawarte na podstawie art. 57 ust. 2 i art. 58 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59, z późn. zm.).W dniu 21 sierpnia 2017 roku została podpisana umowa pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe a Drawieńskim Parkiem Narodowym.

Umowa na udzielenie środków finansowych z funduszu leśnego została zawarta na podstawie art. 57 ust. 2 i art. 58 ust. 3 pkt 4 i ust. 3a pkt 1 lit. a i lit. b ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 788).

Przedmiotem umowy jest udzielenie środków finansowych z funduszu leśnego na realizację następujących działań:

 

Lp. Nazwa działania Wskaźnik realizacji rzeczowej działania Koszt działania (zł)
Wyszczególnienie prac, dostaw, usług Jedn. Ilość
1 Zabezpieczenie przeciwpożarowe ekosystemów leśnych Parku Przegląd radiotelefonów ZAD 1 1 500,00
2.1. Utrzymanie i naprawa infrastruktury technicznej. Budowa nowej infrastruktury technicznej. Budowa mostu "Harcerskiego" szt 1 1 676 387,01
2.2 Budowa mostu "Niskowodnego" szt 1
3 Przechowywanie nasion w Leśnym Banku Genów w Kostrzycy Przechowywanie nasion w banku genów ZAD 1 223,75
4 Pielęgnowanie upraw leśnych (zabieg o charakterze czyszczeń wczesnych) Wykonanie zabiegu o charakterze czyszczeń wczesnych ha 1,75 740,88
5 Pielęgnacja upraw, poprzez wykaszanie roślinności zielnej i krzewów oraz poprzez motyczenie Niszczenie chwastów h 322 5 492,51
6.1 Pielęgnowanie młodników (zabieg o charakterze czyszczeń późnych) Pielęgnowanie młodników ha 13,58 7 440,72
6.2 Zakup tasaków  szt 7
7.1 Pielęgnowanie młodników (zabieg o charakterze czyszczeń późnych) Prowadzenie czyszczeń późnych (z pozyskaniem) ha 5,46 7 539,02
7.2 Pozyskanie m3 93,2
7.3 Zrwyka drewna m3 93,2
8.1 Przygotowanie gleby do sadzenia - wyoranie bruzd lub darcie talerzy. Sadzenie gatunków właściwych dla potencjalnego zbiorowiska roślinnego. Ręczne i mechaniczne przygotowanie gleby na gniazdach, które zostaną wycięte w roku bieżącym  ha 6,93 16 222,26
8.2 Mechaniczne przygotowanie gleby i jesienne odnowienie na gniazdach wyciętych w roku 2016 ha 2,2
8.3 Zakup 15,4 tys. szt. sadzonek DB 2/0,  tszt 15,4
9.1 Przygotowanie gleby do sadzenia - wyoranie bruzd lub darcie talerzy Sadzenie gatunków właściwych dla potencjalnego zbiorowiska roślinnego Mechaniczne przygotowanie gleby  tmb 20 11 901,60
9.2 Sadzenie ha 4
9.3 Zakup sadzonek tszt 20
10 Sadzenie gatunków właściwych dla potencjalnego zbiorowiska roślinnego Przygotowanie dołów, transport, dołowanie sadzonek h 84,26 1 914,21
11 Uprzątnięcie powierzchni po zabiegu cięć pielęgnacyjnych Przygotowanie powierzchni do odnowienia ha 18,66 18 860,60
12 Budowa nowych ogrodzeń z siatki Budowa nowych grodzeń mb 7898 48 417,68
13 Naprawa istniejących ogrodzeń z siatki Naprawa grodzeń h 273 5 610,60
14.1 Zabezpieczanie upraw leśnych środkami zapachowymi (repelentami) przed jeleniowatymi Zakup repelentu kg 2500 34 709,99
14.2 Zabezpieczenie drzewek przed zgryzaniem ha 64,4
15 Kontrolne poszukiwanie owadów w ściółce Kontrolne poszukiwania owadów w ściółce szt 91 4 199,04
16 Demontaż starych ogrodzeń z siatki Demontaż starych grodzeń mb 15260 39 323,66
17 Naprawa, konserwacja i budowa tablic poza ścieżkami dydaktycznymi i szlakami turystycznymi Zakup i ustawienie tablic  szt 50 7 536,00
18.1 Monitoring skuteczności zasiedlenia i utrzymanie skrzynek lęgowych Uzupełnienie bazy pokarmowej Zakup karmy dla ptaków kg 450 14 802,11
18.2 Utrzymanie skrzynek lęgowych szt 3041
19.1 Regulacja składu gatunkowego, zagęszczenia drzew oraz stabilizacja drzewostanu poprzez wykonanie cięć pielęgnacyjnych (zabieg o charakterze trzebieży w młodszych klasach wieku) Cięcia o charakterze trzebieży m3 3495,8 223 758,69
19.2 Zrywka m3 3495,8
20.1 Zabieg o charakterze trzebieży w starszych klasach wieku Pozyskanie drewna m3 10002 501 506,20
20.2 Zrywka m3 10002
20.3 Prace dodatkowe h 271
20.4 Zakup materiałów (oznaczniki do drewna - 9 tys., farby do znakowania drzew i drewna - 465 szt., lubryki - 5 opakowań,  taśmy miernicze 25 m - 6 szt., ośnika - 5 szt.,  średnicomierz - 2 szt.)  szt 9483
21 Utrzymanie pasów przeciwpożarowych typu A Porządkowanie dna lasu ha 6,84 2 421,70
22.1 Zabezpieczenie przeciwpożarowe ekosystemów leśnych Parku Patrole lotnicze ZAD 1 101 943,60
22.2 Obsługa PAD ZAD 1
22.3 Obsługa samochodu patrolowo-gaśniczego ZAD 1
22.4 Dyżury pracowników (w trakcie trwania akcji bezpośredniej) ZAD 1
23.1 Utrzymanie i naprawa infrastruktury technicznej Budowa nowej infrastruktury technicznej Wykonanie projektu na przebudowę fragmentu drogi Jaźwiny - Golin (inwestycja wspólna) ZAD 1 87 903,00
23.2 Utrzymanie infrastruktury drogowej będącej dojazdami przeciwpożarowymi wpisanymi do planu ochrony ppoż DPN ZAD 1
23.3 Zakup kruszywa na drogi będące dojazdami przeciwpożarowymi wpisanymi do planu ochrony ppoż DPN tona 504
24.1 Utrzymanie i naprawa infrastruktury technicznej Remont urządzeń wodnych (przepusty) szt 2 145 125,44
24.2 Odbudowa rurociągu melioracyjnego ZAD 1
25.1 Utrzymanie ścieżek dydaktycznych i szlaków turystycznych Utrzymanie szlaków turystycznych: wykaszanie, udrażnianie, sprzątanie śmieci, usuwanie drzew niebezpiecznych  szt 9 22 626,00
25.2 Udrożnienie 9 szlaków szlaków turystycznych  szt 9
26.1 Utrzymanie miejsc biwakowania. Naprawa, konserwacja i budowa infrastruktury turystycznej i edukacyjnej. Modernizacja miejsca biwakowania Bogdanka ZAD 1 385 113,85
26.2 Modernizacja kładki turystycznej "Podegrodzie" (dokumentacja, prace budowlane, inspektor nadzoru) ZAD 1
26.3 Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę kładki turystycznej "Runica"  ZAD 1

 


Umowa będzie realizowana do dnia 15 grudnia 2017 r.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wykonanie działań wynosi 3.881.907,82 zł.

 

Drukuj