Nasz serwis używa plików cookies, aby lepiej spełniać Państwa wymagania. Szczegółowe informacje o plikach cookies można znaleźć w naszej Polityce Prywatności. Kontynuując przeglądanie serwisu bez zmian ustawień przeglądarki akceptują Państwo zapisywanie plików cookies.

Polska wersja językowa Angielska wersja językowa Niemiecka wersja językowa

Rok 2023

 Nazwa przedsięwzięcia Kwota dofinansowania Status Rok Dofinansowane zadania

„Monitoring chronionych gatunków ślimaków lądowych, w tym gatunków Natura 2000 w DPN – etap 2”

25.461,00 zł
w tym:
WFOŚiGW w Szczecinie 19 000,000 zł

DPN 6.461,00 zł
 zrealizowano 2023
 • Monitoring poczwarówki jajowatej i poczwarówki zwężonej w oparciu o metodyki przyjęte w Państwowym Monitoringu Środowiska.
 • Monitoring ślimaka ostrokrawędzistego, „metoda na upatrzonego”.
 • Porównanie wyników monitoringów z 2018 i 2023r.
 • Prace terenowe oraz kameralne.
 • Wykonanie raportu z przeprowadzonych monitoringów wraz z porównaniem wyników.

Wydanie i dystrybucja kwartalnika ”Wydra i Przyjaciele” popularyzującego wiedzę na temat DPN i Puszczy Drawskiej – kontynuacja w roku 2023

94 486,35 zł
w tym:
WFOŚiGW w Szczecinie
70 864,76 zł
DPN 23.621,59 zł
w trakcie realizacji   2023
 •  Wykonanie projektu, składu i druku 4 numerów gazety „Wydra i Przyjaciele” (kwartalnik) – 12 000 szt.

„Monitoring siedlisk Natura 2000, flory borowej i kserotermicznej”

  30 012,00 zł
w tym:
WFOŚiGW w Szczecinie 22 500,00 zł DPN 7 512,00 zł
 zrealizowano  2023  

Przedsięwzięcie ma na celu przeprowadzenie monitoringu przyrodniczego obejmującego:

 •  siedliska Natura 2000:  murawy napiaskowe i kserotermiczne, łąki świeże i wilgotne, zmiennowilgotne łąki trzęślicowe w celu określenia stanu zachowania,
 • Tragankowe Urwisko wraz   z występującą tam florą: podejźrzon księżycowy, traganek duński i piaskowy, kruszczyk rdzawoczerwony, w celu zbadania stanu cennego siedliska,
 • gatunki roślin borowych: pomocnik baldaszkowy, widłak spłaszczony, widłak goździsty,  widłak jałowcowaty, gorysz pagórkowaty, strzęplica sina, gruszyczka jednostronna, gruszyczka zielonawa, gruszyczka średnia, zimoziół północny, w celu sprawdzenia czy w DPN  ujawniają się – częste na Pomorzu – trendy zaniku flory borowej,
 • przeprowadzenie oceny pod kątem inwazyjnych gatunków obcych na drogach dojścia do powierzchni i na powierzchni monitoringowej,

  oraz

 •  sporządzenie raportu "Monitoring siedlisk Natura 2000, flory borowej i kserotermicznej" zawierającego analizę wyników monitoringu siedlisk i gatunków na podstawie wykonanych do tej pory badań oraz  analizę i ocenę skuteczności dotychczasowej ochrony


Drukuj