Nasz serwis używa plików cookies, aby lepiej spełniać Państwa wymagania. Szczegółowe informacje o plikach cookies można znaleźć w naszej Polityce Prywatności. Kontynuując przeglądanie serwisu bez zmian ustawień przeglądarki akceptują Państwo zapisywanie plików cookies.

Polska wersja językowa Angielska wersja językowa Niemiecka wersja językowa

Dzięki dotacji WFOŚiGW w Szczecinie Drawieński Park Narodowy monitoruje chronione rośliny i mszaki.

O projekcie.

W dokumencie „Zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie zadań ochronnych dla DPN na lata 2021-2022” wśród zagrożeń „wewnętrznych istniejących” dla DPN, wymieniono "Zanikanie gatunków roślin rzadko występujących, zagrożonych i chronionych". Jako przeciwdziałanie podano: 

- monitoring gatunków roślin, w tym rzadko występujących, zagrożonych i chronionych, oraz ich siedlisk,

- wykonywanie ekspertyz dotyczących stanu zachowania poszczególnych gatunków,

- wdrażanie programów ochrony gatunków, w tym dla gatunków zagrożonych i chronionych.

W związku z tym, Drawieński Park Narodowy w ramach projektu pt. „Monitoring chronionych gatunków roślin naczyniowych i mszaków na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego” zamierza monitorować następujące gatunki:

- wełnianka delikatna Eriophorum gracile: gatunek ujęty w Polskiej Czerwonej Księdze (Kaźmierczakowa i in. 2014) jako krytycznie narażony (CR), a na Polskiej Czerwonej Liście (Kaźmierczakowa i in. 2016) jako wymierający (EN),

- lipiennik Loesela Liparis loesel: gatunek ujęty na krajowej Czerwonej Liście (Kaźmierczakowa i in. 2016) i w Polskiej Czerwonej Księdze (Kaźmierczakowa i in. 2014) ze statusem narażonego (VU). Ochrona gatunku wymagana jest także zobowiązaniami międzynarodowymi – Konwencją Berneńską oraz dyrektywą siedliskową UE,

- michera kędzierzawa Neckera crispa: chroniony mech epifityczny z rodziny miecherowatych, spotykany zwykle na starych, okazałych drzewach, w lasach o puszczańskim charakterze. W Polsce rośnie głównie na południu, a na niżu znany jest tylko z rozproszonych stanowisk na Pomorzu Zachodnim oraz na Mazurach,

- torfowiec brunatny Sphagnum fuscum: chroniony torfowiec (mech) tworzący płaskie kępy na torfowiskach wysokich. Uchodzi za osobliwość bryologiczną i gatunek wskaźnikowy tylko dla lepiej zachowanych torfowisk,

- wodnokrzywoszyj zanurzony Hygroamblystegium tenax: unikatowy mech wodny, tworzący skupienia na kamieniach, zwykle w szybko płynących potokach, szczególnie na Pomorzu Zachodnim. Kategoria zagrożenia w Polsce (Żarnowiec, Stebel i Ochyra 2004) oceniona jako R (rzadki), 

- mchy chronione, rzadkie i „specjalnej troski” w buczynach DPN.

Cele i założenia projektu.

Drawieński Park Narodowy jest unikatem w skali Pomorza i regionu pod względem struktur geologicznych, geomorfologicznych, glebowych, różnorodności biologicznej ekosystemów leśnych, nieleśnych, lądowych i wodnych, kształtowanych głównie przez spontaniczne i naturalne  procesy przyrodnicze. Dodatkowo DPN podlega ciągle niewielkiej jeszcze presji antropogenicznej i te wszystkie czynniki powodują, że do tej pory DPN posiada liczne gatunki chronione i zagrożone w skali kraju i Europy. Projekt pozwoli zweryfikować listę wybranych gatunków roślin, ocenić stan ich populacji. Na tej podstawie DPN wdroży ewentualne działania zmierzające do utrzymania tych gatunków i ich siedlisk.

Głównym celem projektu jest utrzymanie cennych, chronionych i zagrożonych wyginięcie gatunków roślin i ich siedlisk, a w szczególności:

-utrzymanie różnorodności gatunkowej DPN,

- utrzymanie różnorodności siedlisk i miejsc rozwoju gatunków,

- zapewnienie ciągłości istnienia gatunków roślin,

- stworzenie warunków sprzyjających utrzymaniu właściwego stanu ochrony rzadkich i zagrożonych oraz chronionych gatunków roślin,

- zachowanie unikatowych w skali Europy walorów florystycznych,

- popularyzowanie wiedzy na temat walorów florystycznych i ich ochrony.

Projekt zakłada powstanie raportu,  który porówna kondycję gatunków i siedlisk z wynikami monitoringu przeprowadzonego w 2016 r.  oraz uzupełni stan wiedzy o mszakach występujących w buczynach Parku.

Dodatkowo projekt przewiduje popularyzację wiedzy o walorach florystycznych i gatunkach chronionych, rzadkich i zagrożonych na terenie DPN. W tym celu Park planuje wydanie zeszytu przyrodniczego skierowanego dla szerokiego grona odbiorców pod tytułem "Osobliwości florystyczne DPN".

Stan zaawansowania prac.

Do tej pory w ramach prac terenowych odbył się  monitoring mszaru z lipiennikiem Loesela Liparis loeseli,  torfowiska z wełnianką delikatną Eriophorum gracile oraz monitoring torfowca brunatnego Sphagnum fuscum na wszystkich wskazanych w projekcie powierzchniach. Warto zwrócić uwagę na fakt, że już na początku prac monitoringowych, mamy pewne sukcesy. Na jednej z badanych powierzchni został „odkryty” mech - mszar nastroszony Paludella squarrosa. Ten gatunek nie był do tej pory podawany na listach mszaków występujących w DPN. Uważany jest za relikt polodowcowy, przetrwał wyłącznie na torfowiskach soligenicznych (tzn. zasilanych wodami podziemnymi). Powszechnie uważany jest za indykator jakości torfowiska źródliskowego. Jest gatunkiem chronionym.

Trwa również opracowywanie treści zeszytu przyrodniczego „Osobliwości florystyczne DPN".

Zakończenie projektu planowane jest na 15.12.2021 r.

Poniżej dokumentacja fotograficzna obiektów, które do tej pory zostały poddane badaniom terenowym.

Fot. Gatunek „specjalnej troski” – wełnianka delikatna na jednym z torfowisk w DPN

Fot. Jedno z monitorowanych torfowisk z torfowcem brunatnym

Fot. W poszukiwaniu lipiennika – jeden z mszarów na terenie DPN

Fot. Ważne „odkrycie” dla DPN – relikt glacjalny - mszar nastroszony

Tekst i zdjęcia Ewa Wnuk Gławdel (Sekcja Monitoringu DPN)

Drukuj
YouTube Facebook Instagram
Unia Europejska app app Bądź bezpieczny Park Dzieciom

Szukaj

Galeria

  • fot. Józef Borsuk
  • Perkoz dwuczuby, fot. Marcin Bielatko
  • Bielik, fot. Marcin Bielatko
  • Gągoły, fot. Elżbieta Hołubczat
  • Storczyki, fot. Marcin Bielatko
  • Rezerwat Radęcin, fot. Marcin Bielatko
  • Czapla siwa, fot. Marcin Bielatko
  • Stara Węgornia, fot. Marcin Bielatko
  • Drawa, fot. Marcin Bielatko
  • Wydra, fot. Ł. Łukasik

Newsletter

Będziemy informować Cię o nowościach w serwisie oraz ważnych wydarzeniach w Parku.

Kontakt

Drawieński Park Narodowy,
ul. Leśników 2, 73-220 Drawno,

tel.: (095) 768 20 51,

       (095) 768 20 52

fax: (095) 768 25 10

email: [email protected]