Nasz serwis używa plików cookies, aby lepiej spełniać Państwa wymagania. Szczegółowe informacje o plikach cookies można znaleźć w naszej Polityce Prywatności. Kontynuując przeglądanie serwisu bez zmian ustawień przeglądarki akceptują Państwo zapisywanie plików cookies.

Polska wersja językowa Angielska wersja językowa Niemiecka wersja językowa

Projekty zrealizowane w 2015 roku w ramach dotacji NFOŚiGW

 Nazwa przedsięwzięcia Kwota dofinansowania Status Rok Dofinansowane zadania

 „Ochrona przyrody Drawieńskiego Parku Narodowego poprzez ochronę czynną, monitoring przyrodniczy oraz zapobieganie antropopresji”
Nr umowy 930/2013/Wn-16/OP-WK/D.

551 063,34 zł zrealizowano


2014/2015

Przedsięwzięcie podzielono na 3 grupy działań:

  • Czynna ochrona i monitoring ichtiofauny wód DPN. Zadanie to będzie zrealizowane poprzez: zakup  materiału zarybieniowego, ,  przyczepy podłodziowej, silnika zaburtowego, sieci do połowów kontrolnych , echosondy, kompletu mebli i wyposażenia do terenowej stacji ichtiologicznej ( 2 precyzyjne wagi laboratoryjne z oprogramowaniem sieciowym,  drobny osprzęt laboratoryjny t.j. zestaw kuwet, nożyczki , noże, pincety, zlewki, miarki tradycyjne i suwmiarki elektroniczne do mierzenia długości ryb, termometr wodoszczelny).
  • Kontynuacja monitoringu przyrodniczego. Jest to działanie polegające na: kontynuacji monitoringu populacji zimorodka (gatunek z Dyrektywy Ptasiej), w tym  jego obrączkowaniu oraz wydaniu monografii przyrodniczej podsumowującej 5 lat badań nad gatunkiem, kontynuacji monitoringu pospolitych ptaków lęgowych (MPPL) na wyznaczonych już powierzchniach (w tym gatunków chronionych w ramach Dyrektywy Ptasiej), kontynuacji monitoringu nietoperzy (w tym gatunków chronionych w ramach Dyrektywy Siedliskowej), w okresie ich hibernacji i w okresie rozrodu oraz działaniach z zakresu czynnej ochrony, tj. poprawie i zwiększeniu ilości miejsc rozrodu. Działania będą wykonywane przez specjalistów z określonych dziedzin.
  • Eliminowanie zagrożeń dla przyrody DPN, poprzez właściwe zagospodarowanie turystyczne miejsc udostępnionych. Istnieje potrzeba oznakowania szlaków istniejących (konserwacja bieżąca), wyznaczenie szlaków rowerowych oraz wyposażenia szlaków i miejsc postoju pojazdów w elementy małej infrastruktury turystycznej, której zadaniem będzie skupienie turystów w jednym miejscu i nie rozpraszanie się ich w miejscach szczególnie cennych przyrodniczo (ławostołów, tablic informacyjnych, barierek i schodów na szlakach turystycznych, koszy na śmieci).
Drukuj