Nasz serwis używa plików cookies, aby lepiej spełniać Państwa wymagania. Szczegółowe informacje o plikach cookies można znaleźć w naszej Polityce Prywatności. Kontynuując przeglądanie serwisu bez zmian ustawień przeglądarki akceptują Państwo zapisywanie plików cookies.

Polska wersja językowa Angielska wersja językowa Niemiecka wersja językowa

Fundusz Leśny

W dniu 27 czerwca 2023 roku została podpisana umowa nr MZ.0290.1.5.2023 pomiędzy Skarbem Państwa – Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 127, 02-124 Warszawa, a Drawieńskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Drawnie przy ul. Leśników 2, 73-220 Drawno.Umowy na udzielenie środków finansowych z funduszu leśnego zostały zawarte na podstawie art. 57 ust. 2 i art. 58 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59, z późn. zm.).

Przedmiotem umowy jest udzielenie dofinansowania ze środków funduszu leśnego na realizację działań w Drawieńskim Parku Narodowym. Wysokość dofinansowania przeznaczonego na wykonanie działań wynosi łącznie 1 768 384,90 PLN. Zakres realizowanych prac przedstawia poniższa tabela. Umowa będzie realizowana do 15 grudnia 2023 roku.

Nr działania Nazwa działania Elementy składowe działania (czynności, materiały, itp.) Jednostka miary Liczba jednostek miar Wartość całkowita działania
1 Usuwanie czerwmchy amerykańskiej Usuwanie czeremchy amerykańskiej -  trzykrotne oczyszczanie z pączków pozostałego po ścięciu pnia w odstępach miesięcznych (czerwiec, lipiec - sierpień, sierpień - wrzesień) ha 22,28 106 862,18
2 Wykaszanie chwastów w uprawach Mechaniczne wykaszanie chwastów ha 22,29 14 871,66
3 Sadzenie  1. Sadzenie na powierzchni 0,97 ha tszt 4,80 7 769,89
2. Dowóz sadzonek - praca ciągnikiem h 8,00
3 Załadunek lub rozładunek sadzonek tszt 4,80
4. Zakup sadzonek (Dbb - ilości 3,85 tszt, Jrz lub zamiennie Gb w ilości 0,95 tszt) tszt 4,80
4 Zabezpieczenie przeciwpożarowe ekosystemów leśnych Parku 1.Obsługa Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego m-ce 6,00 155 900,00
2.Patrole lotnicze zad. 1,00
3.Osługa samochodu patrolowo-gaśniczego h 2 200,00
4.Przegląd radiotelefonów szt. 12,00
5 Prórbne poszukiwanie owadów w ściółce Usługi zbierania różnych form owadów zimujących w ściółce prób 91,00 5 307,12
6 Czyszczenia wczesne Wykonanie czyszczeń wczesnych ha 1,25 660,74
7 Czyszczenia późne Wykonanie czyszczeń późnych ha 0,53 462,11
8 Trzebieże późne 1. Pozyskanie drewna m3 12 574,00 914 867,26
2. Zrywka drewna rh 5 695,12
3. Prace ciągnikowe h 72,00
4. Prace pilarkowe h 48,00
5. Prace ręczne h 48,00
6. Farba do znakownia drzew i drewna szt 316,00
7. Lubryka tuzin 3,00
8. Taśma miernicza 25m szt 7,00
9. Oprawa do lubryki szt 2,00
10. Wkłady do taśmy szt 2,00
11. Ośnik szt 4,00
12. Numerki do znakowania drewna tszt 11,00
9 Przygotowanie gleby Mechaniczne przygotowanie gleby - wyoranie pasów tmb 5,50 384,91
10 Demontaż starych ogrodzeń z siatki 1. Zdemontowanie ogrodzenia: zdjęcie siatki, zwinięcie jej w rolki, wykopanie i złożenie słupków, załadunek i rozładunek materiałów - prace ręczne,
2. Zdemontowanie ogrodzenia: wyrywanie przerośniętej siatki z ziemi, transport materiałów do miejsca magazynowania - prace ciągnikiem
mb/ha 805/1,5' 2 588,96
11 Melioracje agrotechniczne Uprzątnięcie powierzchni po zabiegu cięć pielęgnacyjnych (wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe) mp 136,00 872,47
12 Trzebież wczesna 1. Pozyskanie drewna m3 635,00 57 015,75
2. Zrywka drewna m3 635,00
  1 267 563,05
13 Usługa specjalistyczna polegająca na podcięciu gałęzi na drzewach rosnących przy szlaku turystycznym i w miejsu udostępnionym 1. Usługa specjalistyczna polegająca na podcięciu gałęzi na drzewach rosnących przy szlaku turystycznym w osadzie Ostrowite szt. 30,00 27 540,00
2. Usługa specjalistyczna polegająca na podcięciu gałęzi na drzewach rosnących w miejscu udostępnionym w parku podworskim Barnimie szt. 15,00
14 Likwidowanie skutków nagłych zjawisk atmosferycznych (w tym usuwanie wiatrołomów,  wywrotów, sniegołomów) w przypadku zdarzeń o charakterze wielkopowierzchniowym wraz z pozstawieniem częsci drzew do naturalnego rozkładu 1. Pozyskanie drewna m3 1 380,00 135 277,72
2. Zrywka drewna m3 1 380,00
15 Usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu ruchu kołowego, pieszego i wodnego 1. Pozyskanie drewna m3 765,00 80 751,65
2. Zrywka drewna m3 765,00
16 Czynna ochrona ptaków leśnych Zakup karmy dla ptaków kg 500,00 2 700,00
17 Utrzymanie szlaków turystycznych 1. Prace ciągnikiem h 172,00 72 593,28
2. Wykaszanie szlaków h 76,00
3. Prace pilarką h 290,00
4. Prace ręczne h 336,00
5. Usługa specjalistyczna polegajaca na podcięciu gałezi na drzewach stojacych i usuwaniu drzew niebezpiecznych przy uzyciu podnosnika.  zad. 1,00
18 Utrzymanie, modernizacja oznakowania graficzego na obszarach leśnych w celu ochrony granic i elementów cennych przyrodniczo 1. Zakup tablic zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2004 roku wsprawie wzoru tablic szt 20,00 9 840,00
2. Zakup słupków "krawędzików" dębowych 100x100x2500 szt 40,00
19 Przywrócenie wartości gruntów po byłej szkółce leśnej Uproduktywnienie grutnów po byłej szkółce leśnej poprzez rozrzucenie kompostu wytworzonego z biomasy zgromadzonej w trakcie wykaszania ekosytemów nieleśnych DPN oraz niszczenie chwastów przez mineralizację ha 1,20 33 307,20
  362 009,85
20 Możliwości wykorzystania Puccinia komarovii w ograniczaniu populacji Impatiens parviflora w Drawieńskim Parku Narodowym - kontynuacja
ARTYKUŁ-PDF
1. Prac terenowe (216 h)
2. Prace laboratoryjno-kameralne (520 h)
3. Opracowanie raportu (100 h)
zgodnie z opisem zawartym w piśmie Parku znak spr.: 3046/2022/mg z dn. 22.11.2023 (zał. nr 33)
zadanie 1,00 39 920,00
21 Owady kambio- i ksylofagiczne Drawieńskiego Parku Narodowego związane z najważniejszymi gatunkami lasotwórczymi: występowanie,
zagrożenia oraz potencjalna rola drzewostanów DPN jako rezerwuaru bioróżnorodności owadówna tle postępujących zmian klimatycznych
1. Prac terenowe (430 h)
2. Prace laboratoryjno-kameralne (810 h)
3. Opracowanie raportu (100 h)
zgodnie z opisem zawatym w piśmie Parku znak spr.: 3046/2022/mg z dn. 22.11.2023 (zał. nr 34)
zadanie 1,00 98 892,00
          138 812,00
Zestawił: Małgorzata Górna 1 768 384,90
Drukuj